8 เรื่องที่ลูกน้องต้องการ จากหัวหน้างานที่ดี

9 views

1 min read

ในการพบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตาเป็นเรื่องปกติที่ใครต่างก็อยากให้ตนเองเจอคนดี ๆ เข้ามาหากันทั้งนั้น ยิ่งถ้าเป็นคนที่ต้องอยู่ร่วมกันบ่อยอย่างลูกน้องกับหัวหน้างาน คงไม่มีใครชอบแน่ ๆ หากรู้สึกว่าต้องทำงานกับคนที่ไม่ถูกจริต มีทัศนคติไม่ตรงกัน ดังนั้นการจะเป็นหัวหน้างานที่ดีก็ต้องรู้ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรไม่ใช่แค่ให้ลูกน้องเคารพเท่านั้น แต่ยังหมายถึงผลงานที่จะออกมาดีตามเป้าหมายขององค์กรด้วย

8 เรื่องที่ลูกน้องอยากได้รับจากหัวหน้างานที่ดี

1. แสดงออกถึงความเป็นผู้นำเพื่อปกป้องลูกน้อง

คำว่าปกป้องลูกน้องไม่ได้หมายถึงทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องที่ผิดพลาดใหญ่หลวง แต่ต้องแสดงออกถึงความเป็นผู้นำในการออกหน้ารับแทนหรือการเป็นผู้เข้าไปพูดคุยกับฝ่ายบริหาร ลูกค้า แล้วค่อยหาวิธีว่าจะแก้ไขอย่างไรหรือมีบทลงโทษเพื่อให้ลูกน้องรับผิดชอบอย่างไรบ้าง ไม่ใช่ให้ลูกน้องต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นด้วยตนเอง อีกทั้งการมีภาวะผู้นำยังช่วยให้ทุกคนภายในการบังคับบัญชารู้สึกสบายใจที่ตนเองมีหัวหน้างานที่ดีคอยให้ความช่วยเหลือ

2. พร้อมรับฟังความคิดเห็นและเปิดใจยอมรับ

การรับฟังความคิดเห็นเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ แม้เป็นหัวหน้าแต่ก็ไม่ใช่จะเก่งทุกเรื่องอยู่แล้ว ในกรณีเกิดปัญหาใด ๆ ตามมาหรือมีเหตุให้ต้องใช้ความคิดใหม่ ในฐานะของการเป็นหัวหน้าที่ดีต้องพร้อมจะรับฟังความคิดเห็นพร้อมเปิดใจยอมรับในสิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอ ไม่เอาความคิดตนเองตั้งเป็นใหญ่หรือมีอคติกับลูกน้องบางคน อย่างที่บอกว่าบางเรื่องลูกน้องอาจมีความถนัด คุ้นชินกับเนื้องานมากกว่า สามารถให้คำแนะนำสำหรับไปปรับใช้ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง

3. ให้ความยุติธรรมกับทุกคน

หัวหน้างานที่ดีต้องมีความยุติธรรมในการตัดสินทุกเรื่อง ไม่นำเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานจนเอนเอียงไปฝั่งหนึ่ง ลูกน้องทุกคนต่างก็มีความรู้สึก และไม่มีใครอยากทำงานออกมาผิดพลาด แต่เมื่อเกิดเรื่องแล้วก็ต้องสร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ให้บอกเล่าถึงสาเหตุหรืออธิบายในเรื่องราวที่เกิดขึ้น จากนั้นก็ต้องพิจารณาด้วยความชัดเจน เห็นสมควร การทำแบบนี้จะช่วยให้ลูกน้องเกิดความนับถือและกล้าที่จะพูดตรง ๆ ในทุกเรื่อง สร้างความสามัคคีและต่อยอดสู่องค์กรที่พัฒนา

4. ไม่ถือตัวหรือวางตนเป็นใหญ่กับลูกน้อง

หากคุณไม่ใช่ผู้บริหารหรือเจ้าของบริษัท แม้เป็นหัวหน้าแต่ก็ยังมีสถานะเท่ากับลูกจ้างเหมือนกัน ดังนั้นต้องให้ความเคารพกับทุกคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ไม่ถือตัว วางตนเย่อหยิ่ง คิดว่าตนเองใหญ่โตอะไรมากมาย เพราะพอถึงนอกเวลางานก็ต้องอยู่ในฐานะของความเป็นมนุษย์ อีกอย่างการวางตัวแบบเข้าถึงง่าย ใกล้ชิดลูกน้อง จะทำให้เกิดความเกรงใจและอยากพัฒนาผลงานให้ออกมาดีเพื่ออยากให้หัวหน้าได้รับคำชื่นชมจากผู้บริหาร

5. รู้วิธีแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างเหมาะสม

หนึ่งในการเป็นหัวหน้างานที่ดีคือต้องมีทักษะในด้านการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม และต้องไม่ทำให้ทุกคนในทีมต้องเกิดปัญหา หรือเดือดร้อนตามไปด้วย เรียกว่าเป็นเซนส์เล็ก ๆ ที่จะช่วยสร้างความเชื่อถือและได้รับการยกย่องจากลูกน้อง แต่ในขณะเดียวกันการแก้ปัญหาเหล่านี้ก็ต้องไม่ใช่วิธีโยนความผิดหรือการสร้างความเสื่อมเสียให้กับองค์กรด้วย เพราะถ้าองค์กรเสียหายย่อมเท่ากับพนักงานทุกคนมีส่วนรับผิดชอบและอาจส่งผลเสียในอนาคต

6. ยินดีให้คำปรึกษาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

หัวหน้าที่ดีต้องไม่ใช่แค่ทำงานเก่ง แต่ต้องเป็นเสมือนคนที่คอยให้คำปรึกษาในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว การที่ลูกน้องมีปัญหานั่นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพวกเขากำลังมองหาคนจะช่วยเหลือได้ ซึ่งการให้วิธี หรือแนวทางในการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วลูกน้องสามารถนำไปใช้จนได้ผลสำเร็จจะสร้างความนับถือได้อีกหลายเท่า และไม่ใช่แค่เขาคนนั้นแต่ยังรวมถึงคนอื่นที่ได้รับรู้เรื่องราว มีความสบายใจที่จะทำงาน เพราะหากมีปัญหาก็ยังมีคนช่วยเหลือได้เสมอ

Sponsored

7. สร้างตัวอย่างที่ดีในการทำงานให้เห็น

หัวหน้างานที่ดีไม่ใช่แค่เก่ง แต่ต้องแสดงให้เห็นว่าการทำงานของตนเองเป็นอย่างไรที่จะซื้อใจลูกน้องได้ บางคนได้ตำแหน่งมาเพราะสนิทกับผู้บริหารแต่แท้จริงไม่สามารถทำอะไรได้เลย แบบนี้นอกจากการไม่เคารพของคนใต้บังคับบัญชา ยังทำให้พวกเขาขาดความศรัทธาอีกต่างหาก ในทางกลับกันสำหรับหัวหน้าที่ทำงานเป็น คล่อง ทำงานเก่ง แสดงให้ลูกน้องได้เห็นตลอดเวลา นอกจากการทำตามยังได้ความเชื่อถือและความเคารพไปเต็ม ๆ

8. มีทักษะในการสื่อสารทั้งกับคนของตนเองและผู้อื่น

การเป็นหัวหน้างานที่ดีต้องมีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะด้านการสื่อสารกับคนของตนเองและผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หัวหน้าแผนก ลูกค้า ซัพพลายเออร์ เช่น สามารถรับคำสั่งจากผู้บริหารมาบอกต่อให้กับลูกน้องได้รับทราบด้วยคำพูดที่เหมาะสม หรือการรับคำติชมจากลูกค้าแล้วรู้จักสื่อสารเพื่อไม่ให้ลูกน้องเสียกำลังใจ เป็นต้น ทักษะตรงนี้จะช่วยให้การทำงานออกมาดียิ่งขึ้น

ไม่ใช่ว่าใครจะเป็นหัวหน้าที่ดีได้ แต่ต้องรู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติมากพอแค่ไหน และถ้าหากมีจุดใดที่ยังต้องปรับปรุงเพื่อให้ลูกน้องยอมรับก็ต้องรีบทำให้เร็วที่สุด อย่าปล่อยความขุ่นเคืองใจเกิดขึ้นกับทีมงานของตนเอง เพราะเมื่อไหร่ที่ขาดศรัทธา เท่ากับตำแหน่งหัวหน้าก็ไร้ความหมาย

ติดตาม Papa Expert ได้ที่
Website - papaexpert.com
Blockdit - blockdit.com/papaexpert
Facebook - facebook.com/daipa.papa
Instagram - instagram.com/daipa_papa/