ลงทุนกองทุนรวม เพื่อเก็บเงินให้ลูก คุณพ่อต้องรู้อะไรบ้างก่อนตัดสินใจ

2 views

1 min read

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันการลงทุนกองทุนรวมเรียกว่าได้รับความนิยมจากผู้คนเป็นอย่างมาก แน่นอนว่าค่อนข้างเป็นสิ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะคุณพ่อที่อยากมีเงินเก็บให้ลูก เพราะค่อนข้างได้ผลตอบแทนที่ดีกรณีที่เลือกเหมาะสม แต่กระนั้นแล้วใครที่ไม่เคยรู้เรื่องมากก่อนควรค่าต่อการทำความเข้าจำไว้อย่างมาก ว่าแต่คุณพ่อต้องรู้อะไรบ้างก่อนตัดสินใจ วันนี้เรามีมาบอกต่อ

เหตุผลที่คุณพ่อควรเลือกลงทุนกองทุนรวมเพื่อลูก

ต้องบอกเลยว่าการลงทุนกองทุนรวมคือการระดมเงินลงทุนโดยมีผู้ร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก แล้วนำไปจดทะเบียนให้เกิดสถานภาพเป็นนิติบุคคลแล้วจัดตั้งกองทุนรวมขึ้นมา มีการนำเงินไปลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนตามสินทรัพย์ต่าง ๆ ของแต่ละนโยบายการลงทุน แล้วเฉลี่ยคืนให้กับผู้ร่วมลงทุนตามสัดส่วนที่จ่ายไป โดยที่กองทุนประเภทนั้นค่อนข้างมีนโยบายที่หลากหลายมาก ซึ่งคุณพ่อสามารถเลือกได้ตามความต้องการเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงออกไป

เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วการลงทุนประเภทนี้สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายได้ จึงลดความเสี่ยงในการลงทุนค่อนข้างสูง มีความมั่นใจเพราะมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้คอยดูแล และบริหารให้ หรือที่เรียกกันว่าผู้จัดการกองทุนโดยที่คุณพ่อไม่จำเป็นต้องลงมือเองเลย ดังนั้น แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์น้อยหรือไม่เคยมีมาก่อนแต่อยากลงทุนดูก็ยังมีที่พึ่งให้เราได้ร่วมพิจารณาเลือกซื้อกองทุนอยู่ ทั้งนี้ แม้ว่าช่วงที่ลงทุนคุณพ่อจะมีเงินไม่มากก็ไม่ต้องกังวล ไม่จำเป็นต้องให้เงินก้อนหมดทั้งชีวิตมาเพื่อลงทุนประเภทนี้ทั้งหมด คุณสามารถลงทุนน้อยได้ตามวงเงินเลย พร้อมซื้อได้ในขั้นต่ำด้วยเงินขั้นต้น 1,000 บาทเท่านั้นเอง

แล้วคุณพ่อจะสามารถเลือกลงทุนประเภทนี้อย่างไรให้ตอบโจทย์

1. อ่านรายละเอียดในหนังสือชวนให้ดี

เริ่มต้นสิ่งที่คุณพ่อจะสามารถทำได้เลยก็คือการอ่านหนังสือชี้ชวนต่าง ๆ ให้เข้าใจ ครบทุกตัวอักษรให้ดี เพื่อเป็นการศึกษารายละเอียดการลงทุนกองทุนรวมเสริมสร้างความเข้าใจ ดูว่ามีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน ความเสี่ยงเป็นเท่าไหร่ แล้วผลตอบแทนที่จะได้รับมีแนวโน้มเป็นอย่างไร ถ้าดีกับตนเองก็จัดการลงทุนได้เลย

2. พยายามหากองทุนที่เหมาะสมกับตนเอง

ถือเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณามากที่สุดว่าตนเองแท้จริงแล้วเป็นนักลงทุนประเภทไหน รู้ตัวว่าจะได้รับผลตอบแทนมากแต่ไหน ระดับความเสี่ยงสามารถเข้าถึงได้ประมาณใด เวลาในการติดตามข่าวสารมากน้อยแค่ไหน ต้องมีนโยบายปันผลหรือไม่ เมื่อเราเริ่มเข้าใจถึงเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ได้ก็จะสามารถตอบตัวเองได้อย่างชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วเราเหมาะกับการลงทุนกองทุนรวมประเภทไหน

3. ถ้าจะเปรียบเทียบให้ดูที่ผลตอบแทนเป็นหลัก

ใด ๆ แล้วที่ผ่านมาการดำเนินงานของแต่ละกองทุนรวมอาจไม่สามารถบ่งบอกได้ถึงผลตอบแทนในปัจจุบัน กล่าวคือไม่ควรยึดติดผลตอบแทนการดำเนินงานที่ผ่านมาเลย เพราะเราจะกลายเป็นคนที่ไม่กล้าลงทุนเพราะกลัวผิดพลาดซึ่งไม่ผิด แต่ควรให้เหตุผลหรือชั่งน้ำหนักดู สิ่งที่เราควรมองคืออนาคตที่กำลังจะเกิดมากกว่า ไม่ใช่ผลงานที่ออกมาในอดีต ทั้งนี้ กรณีที่ต้องเลือกกองทุนหลายก่อน ก็ควรดูเรื่องผลตอบแทนในอดีตที่ได้มามากกว่า ผลงานไหนออกมาดีก็จงเลือกลงทุนกองทุนรวมนั้นได้เลย

4. ดูความเหมาะสมในการซื้อ – ขาย และต้องพิจารณาดอกเบี้ยด้วย

Sponsored

สุดท้ายถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญเช่นกัน นั่นคือการคาดคะเนช่วงการลงทุนว่าสุดท้ายแล้วเราสมควรเลือกลงทุนกองทุนรวมในช่วงไหนเพื่อเก็บและช่วงไหนเพื่อขาย เป็นการเปลี่ยนทิศทางให้ตนเอง กรณีที่คุณคิดว่าอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง หรือคงที่แนะนำให้เลือกกองทุนประเภทรวมตราสารหนี้ระยะยาว แต่หากคุณคิดว่าอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น แนะนำว่าให้เลือกกองทุนประเภทตราสารหนี้ระยะสั้น

ต้องการเริ่มลงทุนมีวิธีการอย่างไร?

สำหรับวิธีการเริ่มต้นลงทุนนั้นควรมีการหาข้อมูล บลจ. และกองทุนรวมก่อน เพื่อเป็นการพิจารณาดูว่าตัวเราเองนั้นจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตรงตามความต้องการหรือไม่ จะมีคำปรึกษาให้หรือไม่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ระดับไหนยุ่งยากหรือเปล่า ความรู้ความสามารถของผู้จัดการกองทุนเป็นอย่างไร ผลดำเนินงานที่ผ่านมาน่าพึงพอใจหรือไม่

จากนั้นให้คุณพ่อเตรียมเอกสารเพื่อไปเปิดบัญชีลงทุนกองทุนรวม นั่นคือ บัตรประชาชน และสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการตัดบัญชี (สำเนา) จากนั้นก็ให้ทำการเปิดบัญชีกองทุนได้เลย แหล่งเปิดก็ได้แก่ธนาคาร ซึ่งปัจจุบันหลายธนาคารพัฒนาระบบแอป Mobile Banking ที่สามารถลงทุนผ่านออนไลน์ได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังธนาคารด้วยตนเอง ยิ่งช่วงแพร่ระบาดโควิด – 19 อาจมีความเสี่ยงรับเชื้อได้ ทั้งนี้มีบริษัทมากมาย ไม่ว่าจะบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) หรือบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.)

อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนกองทุนรวมจะมีรายละเอียดของค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เบื้องต้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ นั่นคือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บรายปีเป็นค่าธรรมเนียมที่สัดส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการจัดการ และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อเกิดการทำธุรกรรมกับกองทุน อย่าง ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนกัน ส่วนใหญ่มักเน้นไปที่ค่าธรรมเนียมขายที่จะหักออกไปตาม % ที่ตกลงกันไว้ และเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็หวังว่าคุณพ่อที่อยากเก็บเงินให้ลูกไว้ใช้ในอนาคตจะเกิดความเข้าใจอย่างที่สุด และสามารถเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับตนเอง พร้อมจัดการตามขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลตอบแทนงอกเงย สมดังปรารถนา

ติดตาม Papa Expert ได้ที่
Website - papaexpert.com
Blockdit - blockdit.com/papaexpert
Facebook - facebook.com/daipa.papa
Instagram - instagram.com/daipa_papa/

บทความน่ารู้อื่นๆ คลิกไปอ่านกันเลย

1.เด็ดจริงกับ 8 ร้านอาหารบางขุนเทียน บรรยากาศดี รสชาติอร่อยบอกต่อ

2.คุณพ่อเตรียมเข้าครัว กับ 6 อาหารเพิ่มน้ำหนักลูกในครรภ์สำหรับเด็กน้ำหนักน้อย