แนะนำวิธีเลี้ยงลูกด้วยหลัก 6Q ที่คุณพ่อนำไปปรับใช้ได้

5 views

1 min read

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเลี้ยงลูกที่เหมาะสมโดยเฉพาะพัฒนาการชี้วัด เสริมสร้างทักษะความสามารถเป็นเรื่องสำคัญ แต่หากคุณพ่อคนใดยังไม่รู้ว่าจะเลี้ยงอย่างไร วันนี้เรามีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเลี้ยงลูกด้วยหลัก 6Q ที่คุณพ่อนำไปปรับใช้ได้มาแนะนำ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ลูกน้อยได้รับการพัฒนาเต็มที่

วิธีเลี้ยงลูกด้วยหลัก 6Q

ต้องบอกก่อนว่า 6Q คือดัชนีความสามารถที่เราทุกคนต้องมีอยู่แล้ว ได้แก่ IQ, MQ, EQ, SQ, AQ, และ VQ โดยที่เราจะขอพาไปทำความรู้จักอย่างหมดเปลือกครบทั้ง 6 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. IQ หรือ Intelligence Quotient

ไอคิวเป็นดัชนีมวลที่บ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของคนเรา การวัดระดับนั้นเมื่อก่อนจะให้เด็กได้ทำข้อสอบ แล้วการด้วยอายุผู้ทำข้อสอบ จากนั้นคูณ 100 ซึ่งค่าไอคิวของเด็กจะไม่สามารถเอาไปเทียบกับผู้ใหญ่ได้ วิธีเลี้ยงลูกตามหลัก IQ คือการสอนให้รู้จักการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ด้านวิชาการต่าง ๆ โดยความหมายของไอคิวแต่ละระดับ คือ

 • มากกว่า 145 = อัจฉริยะ
 • ระหว่าง 130 – 144 = เป็นคนมีพรสวรรค์
 • ระหว่าง 115 – 129 = ระดับที่สูงกว่ามาตรฐาน
 • ระหว่าง 85 – 114 = ระดับมาตรฐาน
 • ระหว่าง 70 – 84 = ระดับที่ค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐาน
 • ระหว่าง 55 – 69 = ระดับที่มีปัญหาทางด้านสมอง
 • ระหว่าง 40 – 45 = ระดับมีปัญหาทางด้านสมองที่สูงแล้ว

2. MQ หรือ Moral Intelligence Quotient

วิธีเลี้ยงลูกแบบ MQ นั้นคือให้รู้จักด้านศีลธรรม การกระทำที่ก่อให้เกิดปัญหา และต้องแก้ปัญหาโดยถูกผลักดันในด้านดีเท่านั้น หรือหมายรวมถึงความรับผิดชอบชั่วดี และการเคารพต่อการรับผิดชอบของตนเองและเพื่อนร่วมโลก โดยเด็กที่มี MQ สูงสังเกตได้ว่าจะสามารถควบคุมตนเองไม่ให้ทำผิดได้ มีวาจาสุภาพเรียบร้อย ให้เกียรติคนรอบข้าง มีจิตใจที่อ่อนโยน คิดดี ทำดีต่อคนรอบข้าง ซึ่งต้องเป็นคุณพ่อที่คอยสอน

3. EQ หรือ Emotional Intelligence Quotient

ต้องบอกว่า EQ เป็นความฉลาดทางด้านอารมณ์ที่บอกถึงความสำเร็จ แน่นอนว่ามีองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกัน 5 ประเภท คือ

 • เลี้ยงลูกโดยให้รู้จักตนเอง รู้และเข้าใจในพฤติกรรมของตนเอง รวมถึงผู้อื่น รู้ตัวเมื่อเกิดอารมณ์ที่ไม่ดี ทางลบ ปรับเปลี่ยนอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี
 • มีมุมมองในทิศทางที่ดี สามารถเข้าใจและจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่มากระทบจิตใจผ่านคุณธรรมทางด้านดี ทั้งความรัก ความเมตตา มีน้ำใจ ซื่อสัตย์ การให้อภัย สนุกเฮฮา เป็นต้น
 • สามารถรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ เป็นการสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อใจ เกิดแรงบันดาลใจในตัวเองมากกว่าหงุดหงิด รำคาญ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
 • หรือวิธีเลี้ยงลูกให้รู้จักควบคุมอารมณ์ มีสติกับสิ่งที่กำลังทำและถูกกระทำทั้งทางอารมณ์ ร่างกาย ควบคุมไม่ให้เหตุการณ์แย่ลงไปมากกว่าเดิม
 • เลี้ยงโดยให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การอยู่ร่วมกันในสังคม สานสัมพันธ์ให้เป็น และหากเกิดความขัดแย้งให้รู้จักการประนีประนอมไว้

4. SQ หรือ Spiritual Intelligence Quotient

Sponsored

เป็นวิธีเลี้ยงลูกให้รู้จักแก้ปัญหาเกี่ยวกับค่านิยม และความหมาย แง่การตั้งเป้าหมายในการใช้ชีวิตและรู้จักปกป้องตนเองจากค่านิยมสังคมโลกภายนอก ซึ่งลักษณะของเด็กที่มี SQ คือ รู้จักตนเอง มีแรงบันดาลใจในตนเอง รู้จักการอะลุ่มอล่วย มีความต้องการให้การใช้ชีวิตเกิดผลเสียน้อยที่สุด สามารถทำงานสวนกระแสได้ไม่มีปัญหา (ทำในสิ่งที่แตกต่างจากค่านิยมนั้น ๆ)

5. VQ หรือ Values Intelligence Quotient

เป็นความสามารถในการเข้าใจถึงสิ่งรอบตัว ทั้งคน ศาสนา สังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ และระบบค่านิยมแบบสากล ให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุข ประสบความสำเร็จในชีวิต พร้อมวางแผนจัดการตนเอง คนรอบข้างได้อย่างดีที่สุด ไม่เกิดปัญหาหรือผลเสียตามมาภายหลัง ซึ่งการเลี้ยงลูกด้วยวิธีนี้จะช่วยให้เข้าใจโลกมากขึ้น

6. AQ หรือ Adversity Quotient

ปิดท้ายกันที่วิธีเลี้ยงลูกแบบ AQ หรือความฉลาดทางด้านจิตใจ ร่างกาย และทางกำลังใจ คนเก่ง คนดีใช่ว่าจะมี IQ และ EQ ก็เพียงพอ ต้องมีดัชนีอื่น ๆ ซึ่ง AQ ก็ถือว่าสำคัญไม่แพ้กัน เพราะนี่คือมวลความจริงในการใช้ชีวิต ทุกสิ่งอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้กะทันหัน ชนิดที่เราไม่อาจคาดเดา ซึ่งบางครั้งอาจไม่สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ ความสามารถที่ลูกควรมีคือความเข้าใจถึงการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เพราะคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่สามารถคิดทำประโยชน์ระหว่างอุปสรรคและปัญหาได้ ไม่ใช่พ่ายแพ้ไปหมด

อย่างไรแล้วปัจจัยที่หล่อหลอมให้ลูกเป็นคนที่เข้าใจโลก เข้าใจความคิด มีทั้งความเฉลียวฉลาดทั้งทางสติปัญญาและอารมณ์ ก็คือครอบครัวที่พ่อแม่ควรสร้างให้อบอุ่นและมีความสุขที่สุด ช่วยให้ความสัมพันธ์คนในครอบครัวมีแต่เรื่องดี ๆ สอนสั่งลูกไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ขัดแย้งให้เห็น ลูกก็จะจำและมีพฤติกรรมเลียนแบบได้ โดยเฉพาะเรื่องความรักที่คุณพ่อหรือคุณแม่ควรมีต่อลูก ที่เราสามารถแสดงให้เห็นได้ ทั้งการยิ้ม การพูดคุย การโอบกอด พูดง่าย ๆ ว่าเป็นการกระทำแสดงออกทางความรักด้านต่าง ๆ พร้อมให้คำปรึกษาหาทางออกเมื่อเจอปัญหาอย่างเป็นกันเอง เชื่อเลยว่าเป็นวิธีเลี้ยงลูกที่เหมาะสม และตอบโจทย์มากที่สุดเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็หวังว่าคุณพ่อจะเกิดความเข้าใจถึงวิธีเลี้ยงลูกที่เหมาะสมถูกต้อง ช่วยให้ลูกโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ ดำเนินรอยตามการใช้ชีวิตที่มุ่งสู่หนทางแห่งความสำเร็จ ถึงอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุก ๆ คนด้วย รับรองว่าต้องภูมิใจในตัวพวกเขาอย่างที่สุด

ติดตาม Papa Expert ได้ที่
Website - papaexpert.com
Blockdit - blockdit.com/papaexpert
Facebook - facebook.com/daipa.papa
Instagram - instagram.com/daipa_papa/