ใบขับขี่หมดอายุ ทำอย่างไรดี ต้องต่อภายในกี่วัน?

6 views

1 min read

ใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถนั้นถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก โดยผู้ใช้รถใช้ถนนจำเป็นจะต้องพกพา เพื่อยืนยันว่าได้รับอนุญาตให้สัญจรตามท้องถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ถ้าลืมพกใบขับขี่ขณะใช้รถใช้ถนน และเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจอาจจะโดนปรับได้ หรือหากใบขับขี่หมดอายุก็อาจจะโดนปรับด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามสำหรับใบขับขี่ที่หมดอายุนั้น ก็ย่อมถือเป็นหน้าที่ของผู้ขับขี่จะต้องไปดำเนินการเพื่อขออนุญาตทำการต่อใบขับขี่ใหม่ เพื่อที่จะสามารถขับรถได้อย่างถูกต้อง แต่จะต้องทำอย่างไรบ้างนั้นเรามาหาคำตอบกันเลย

ทำอย่างไรเมื่อใบขับขี่หมดอายุ

เราควรตรวจดูใบขับขี่ของเราอยู่เสมอ อย่ารอให้ใบขับขี่หมดอายุลงก่อนแล้วค่อยไปต่อ เพราะในกรณีนี้อาจจะโดนปรับได้เมื่อตำรวจเรียกตรวจ และถ้าใบขับขี่ใกล้หมดอายุก็สามารถต่อล่วงหน้าได้  แต่ในกรณีที่ใบขับขี่ของคุณหมดอายุแล้วสามารถทำได้ดัง 3 กรณีต่อไปนี้

1. ใบขับขี่ที่หมดอายุไปแล้วไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันแรกที่หมดอายุ

ในกรณีที่ใบขับขี่หมดอายุแบบไม่เกิน 1 ปี คือเริ่มนับอายุตั้งแต่วันแรกที่หมดอายุ สามารถจองคิว และขอทำใบขับขี่ใหม่ได้เลยโดยจะมีการตรวจสอบเอกสารใบจองคิว ทดสอบร่างกายตามปกติ และส่งไปอบรม 1 ชั่วโมง ก็สามารถทำใบขับขี่ใหม่ได้แล้วซึ่งกรณีนี้จะไม่มีการสอบข้อเขียนและข้อปฏิบัติ

2. ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่หมดอายุ

ในกรณีใบขับขี่ของคุณหมดอายุแบบเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี คือเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่หมดอายุ สามารถขอรับขอทำใบขับขี่ใหม่ได้ แต่จำเป็นต้องทำการทดสอบภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน) ใหม่เสียก่อน และจะต้องผ่าน 100 ละ 90 จากข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ ซึ่งจะต้องทำให้ได้ถึง 45 ข้อนั่นเอง  ถึงจะสามารถต่ออายุใบขับขี่ได้

3. ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่หมดอายุ

ในกรณีใบขับขี่หมดอายุ เกิน 3 ปีขึ้นไป จะต้องทำเหมือนกับบุคคลที่ไม่เคยทำใบขับขี่เลย นั่นก็คือ ทำการทดสอบใหม่ทั้งหมดทุกขั้นตอนเลยนั่นเอง และจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์อีกด้วย

ต้องต่อใบขับขี่ภายในกี่วัน

สำหรับผู้ที่ต้องการจะต่อใบขับขี่แบบโดยทั่วไป อย่างเช่น ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล สามารถขอยื่นใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ใหม่ได้ที่กรมขนส่งทางบก โดยจะต้องจองคิวก่อนเหมือนกับทำครั้งแรก และเมื่อจองคิวได้แล้วก็จะมีให้เลือกวันที่จะอบรม โดยกรมขนส่งทางบกจะมีการจัดอบรมไว้ จันทร์ พุธ ศุกร์ และจะต้องเข้าอบรมโดยใช้เวลาการอมรม 1 ชั่วโมง ซึ่งผู้ที่ต้องการจะต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ใหม่นั้นสามารถทำการจองคิวล่วงหน้าได้ 90 วัน และต่อใบขับขี่ได้ล่วงหน้า 60 วัน นับก่อนวันที่บัตรจะหมดอายุ

เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง

เอกสารที่ผู้ต้องใช้ในการขอใบขับขี่ใหม่ ก็จะมีเอกสารเหมือนตอนที่มาขอทำใบขับขี่ครั้งแรก ซึ่งจะแตกต่างก็แค่ต้องพกใบขับขี่ใบเก่ามาด้วยและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้

 1. ใบขับขี่ใบเดิมของผู้ยื่นคำขอ หรือใบแทน
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา
 3. ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 30 วัน

และเมื่อได้ยื่นหลักฐานพร้อมแล้ว ก็จะมีขั้นตอนต่ออายุใบขับขี่ดังนี้

Sponsored
 1. ยื่นเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่
 2. ทดสอบสภาพร่างกายซึ่งจะมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
 • ทดสอบตาบอดสี ซึ่งก็คือสีของไฟสัญญาณจารจรนั่นเอง ผู้เข้าทดสอบจะต้องตอบ สัญญาณไฟที่สว่างขึ้นมานั้น ว่าคือสีอะไร
 • การทดสอบสายตาทางลึก โดย จะให้ผู้เข้าทดสอบ ปรับแท่งแนวตั้งให้ขนานกันให้ได้มากที่สุด
 • การทดสอบสายตาทางกว้าง ซึ่งผู้เข้าทดสอบจะต้องบอกสีให้ถูกต้อง ซึ่งประกอบไปด้วยสีแดง เหลือง เขียว นั่นเอง
 • การทดสอบปฏิกิริยาเท้า ผู้เข้าทดสอบต้องทำการใช้เท้าเบรก และเหยียบคันเร่ง เหมือนกับการขับรถ

3.    ผู้ขอใบขับขี่จะต้องเข้ารับการอบรมกฎจราจรใหม่เป็นเวลา  1 ชั่วโมง

4.    ผู้ขอใบขับขี่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 605 บาท ซึ่ง.           จะมีรายละเอียดดังนี้

 • ค่าใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  500 บาท
 • ค่าถ่ายรูปและพิมพ์บัตร    100 บาท
 • ค่าคำร้อง                         5 บาท

และขั้นตอนสุดท้ายจะมีการถ่ายรูปเพื่อทำใบขับขี่ ผู้ขอทำใบขับขี่ก็รอรับใบขับขี่ได้เลย

ขับขี่รถขณะใบขับขี่หมดอายุ มีค่าปรับเท่าไหร่

ใบขับขี่รถยนต์เป็นสิ่งที่ควรพกติดตัวตลอด และไม่ควรปล่อยให้หมดอายุ เพราะในกรณีที่ผู้ขับขี่ใช้ใบขับขี่ที่หมดอายุ และโดนเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ หากพบว่าใบขับขี่หมดอายุแล้ว จะมีความผิดฐานใช้ใบขับขี่หมดอายุ จะถูกระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือถ้าผู้ใดไม่พกใบขับขี่ และถ้าหากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ หากไม่สามารถแสดงใบขับขี่ต่อทางเจ้าหน้าที่ได้ จะถือว่ามีความผิดเหมือนกัน และต้องโดนระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทนั่นเอง

และนี่คือขั้นตอนต่างๆ ในการขอต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ที่หมดอายุ การต่อใบขับขี่เป็นเรื่องที่ง่ายๆ จึงไม่ควรปล่อยให้หมดอายุ เพราะใบขับขี่รถยนต์นั้นมีความสำคัญมาก เราควรพกติดตัวไว้ตลอด และควรใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังเคารพกฎจราจรจะได้ขับขี่อย่างปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ติดตาม Papa Expert ได้ที่
Website - papaexpert.com
Blockdit - blockdit.com/papaexpert
Facebook - facebook.com/daipa.papa
Instagram - instagram.com/daipa_papa/