รวมเรื่องที่คุณพ่อต้องรู้ เกี่ยวกับการแจ้งเกิดลูก

21 views

1 min read

เมื่อคุณแม่คลอดลูกเรียบร้อย หน้าที่สำคัญอีกอย่างสำหรับคุณพ่อทุกคนควรต้องรู้คือ แจ้งเกิดลูก เพื่อเป็นให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้สำหรับคนเป็นพ่อมือใหม่ หรือมือเก่าที่หลงลืมไปบ้างว่าในการทำเรื่องแจ้งเกิดมีขั้นตอนอย่างไร ใช้เอกสารตัวไหน รวมถึงต้องทำภายในระยะเวลากี่วัน และเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้ถูกรวบรวมเอาไว้ให้ได้อ่านกันแล้ว รับรองว่าทำได้ง่ายและเสร็จทันที ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งวุ่นหลายรอบ

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับแจ้งเกิดลูก

เมื่อลูกคลอดออกมาแล้วสิ่งที่คุณพ่อต้องทำเพื่อแจ้งเกิดลูกให้รวดเร็วที่สุดนั่นคือ การเตรียมเอกสารต่าง ๆ อย่างครบถ้วนเพื่อไม่ต้องเสียเวลาในการวุ่นกับการไป-มาระหว่างบ้าน, เขต และโรงพยาบาลให้ยุ่งยาก ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้สำหรับแจ้งเกิดลูกประกอบไปด้วย

 • บัตรประจำตัวประชาชนทั้งฝ่ายบิดาและมารดา
 • บัตรประจำตัวประชาชนของตัวบุคคลผู้ได้รับมอบหมาย หรือกรณีเป็นคนอื่นไปแจ้งเกิดแทน
 • หนังสือรับรองการเกิดของทารกจากโรงพยาบาล (ท.ร. 1/1)
 • เอกสารที่ใช้แจ้งเกิดเพื่อเข้าทะเบียนบ้าน โดยให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านในหน้าของเจ้าบ้าน เพื่อทำการย้ายเด็กเข้าทะเบียนบ้านหลังดังกล่าว

ในกรณีที่ทำการแจ้งเกิดเกินกำหนดก็ให้ใช้เอกสารทั้ง 4 ฉบับตามที่กล่าวเอาไว้ได้เลย แต่ต้องเพิ่มเติมในส่วนของพยานบุคคลที่ให้การรับรองแจ้งเกิดนี้ รวมถึงหากเด็กมีอายุเกิน 7 ปี ต้องถ่ายรูปของเด็กมาเป็นหลักฐานด้วย สำหรับเอกสารพยานบุคคลต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง มีเงื่อนไขว่าภูมิลำเนาของที่อยู่ติดต่อได้ไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือต้องเป็นข้าราชการในชั้นสัญญาบัตร 2 คน

ขั้นตอนที่คุณพ่อต้องรู้เพื่อแจ้งเกิดได้อย่างถูกต้อง

หลังจากเข้าใจถึงเอกสารต่าง ๆ กันไปเรียบร้อย คราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนแจ้งเกิดลูกที่คุณพ่อทุกคนควรรู้เพื่อจะได้ทำตามอย่างง่ายดาย แบ่งออกดังนี้

 • ทำการยื่นเอกสารสำหรับแจ้งเกิดทั้งหมดกับนายทะเบียนในท้องที่ที่เด็กเกิด
 • นายทะเบียนจะทำการตรวจสอบเอกสารทุกฉบับ รวมถึงหลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี
 • นายทะเบียนดำเนินการลงรายการในสูติบัตร มีการเพิ่มเติมชื่อของเด็กที่พึ่งเกิดเข้าไปในทะเบียนบ้าน และตัวสำเนาทะเบียนบ้านฉบับของเจ้าบ้าน
 • ทำการมอบสูติบัตรตอนที่ 1 ให้กับผู้แจ้งเกิดและคืนทะเบียนบ้านกับตัวของผู้แจ้ง

ต้องแจ้งเกิดภายในกี่วัน หากแจ้งช้ามีความผิดหรือไม่

ปกติแล้วสำหรับคุณพ่อที่จะแจ้งเกิดลูกต้องแจ้งเกิดภายในระยะเวลา 15 วัน โดยให้นับตั้งแต่วันแรกที่เด็ดคลอดออกมา ในกรณีที่แจ้งเกิดช้ากว่ากำหนดจะมีโทษปรับตามกฎหมายคือ 1,000 บาท และต้องทำตามขั้นตอนที่ระบุเอาไว้ด้านบนในกรณีแจ้งเกิดล่าช้าด้วย ถือเป็นความยุ่งยากในระดับหนึ่ง ดังนั้นคุณพ่อจึงควรศึกษาข้อมูลนี้และนำไปทำตามภายในกำหนดเวลาจะดีที่สุด

ในกรณีเป็นเด็กลูกครึ่งต้องแจ้งเกิดอย่างไรบ้าง

สำหรับการแจ้งเกิดเด็กลูกครึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม สำหรับใครที่มีภรรยาเป็นชาวต่างชาติ หรือไปเกิดในต่างประเทศ

1. เด็กเกิดอยู่ภายในราชอาณาจักรไทย

ให้ใช้เอกสารตามที่กำหนดเอาไว้จากรายละเอียดด้านบนได้เลย แต่มีข้อแม้ว่าเด็กจะได้รับสัญชาติไทยภายใต้กรณีดังนี้

Sponsored
 • พ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย มีการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • แม่มีสัญชาติไทย จะจดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ได้
 • พ่อมีสัญชาติไทย แต่แม่มีสัญชาติอื่น ต้องทำการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

2. เด็กเกิดนอกราชอาณาจักรไทย แต่ต้องการให้เข้าทะเบียนบ้านของไทย

ในกรณีที่คุณพ่อต้องแจ้งเกิดลูกที่มีสัญชาติไทยในต่างประเทศเนื่องจากลูกคลอดอยู่ที่นั่น ลำดับแรกต้องดำเนินการกับทางกงสุลไทยประจำประเทศดังกล่าวให้เรียบร้อย จากนั้นให้นำเอกสารที่กล่าวเอาไว้ข้างต้น และมีการเพิ่มเติมเอกสารสูติบัตรที่ผ่านการออกกับนายทะเบียนของสถานเอกอัครราชทูต หรือของสถานกงสุลร่วมด้วย และเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กคนดังกล่าวต้องการเดินทางกลับมายังเมืองไทย เด็กต้องมีเอกสารหนังสือเดินทางเพื่อใช้ในการเข้ามายังประเทศไทยอย่างถูกต้อง

กรณีเด็กไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลต้องทำอย่างไร

นอกจาก 2 กรณีที่กล่าวไปเกี่ยวกับเรื่องแจ้งเกิดลูกซึ่งเป็นการเกิดในโรงพยาบาลทั้งหมด ก็ยังมีบางครั้งที่เด็กไม่สามารถเกิดที่โรงพยาบาลได้ทันด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น คลอดก่อนกำหนด, คุณแม่ตกเลือด ฯลฯ สำหรับขั้นตอนที่คุณพ่อต้องทำให้ถูกต้องคือ ใช้เอกสารทั้งหมดที่ได้ระบุเอาไว้ข้างต้นและต้องมีการเพิ่มเอกสารบางอย่างเพื่อยืนยันการแจ้งเกิด เช่น ใบนัดของแพทย์, บัตรโรงพยาบาลที่คุณแม่ได้ไปฝากครรภ์เอาไว้, สมุดฝากครรภ์ เหตุผลที่ต้องใช้เอกสารเหล่านี้เนื่องจากตัวของเด็กจะไม่มีเอกสาร ท.ร. 1/1 ส่งผลให้ต้องใช้เอกสารอื่นเป็นตัวยืนยันการเกิดอย่างสมบูรณ์

นี่คือข้อมูลต่าง ๆ ของคนเป็นพ่อที่ควรรู้เมื่อเตรียมพร้อมสำหรับแจ้งเกิดลูก จะช่วยให้คุณพ่อทุกคนดำเนินการในทุกเรื่องง่ายขึ้น ไม่เสียเวลาไปกับการวุ่นวายหาข้อมูลหรือค้นหาเอกสาร ยิ่งลูกได้แจ้งเกิดเร็วเท่าไหร่ก็ไม่ต้องยุ่งยากในการไปติดต่อกับนายทะเบียนมากเท่านั้น อีกทั้งไม่ต้องเสียเงินค่าปรับเพราะแจ้งเกิดช้าเกินกำหนดอีกด้วย เมื่อคุณแม่ต้องเสียสละในการคลอดลูกออกมาแล้ว หน้าที่แจ้งเกิดจึงควรเป็นของคุณพ่อและทำให้ถูกต้องตามที่ระบุเอาไว้ บอกเลยไม่ยากอย่างที่คิด คุณพ่อทุกคนทำได้

ติดตาม Papa Expert ได้ที่
Website - papaexpert.com
Blockdit - blockdit.com/papaexpert
Facebook - facebook.com/daipa.papa
Instagram - instagram.com/daipa_papa/