8 เทคนิคง่าย ๆ ในการเลี้ยงลูกให้มีความสุข คุณพ่อเอาไปใช้เลย

5 views

1 min read

การที่ลูกมีความสุขทั้งทางร่างกาย และสภาพจิตใจถือเป็นเรื่องที่คุณพ่อต้องเรียนรู้และนำเอาไปใช้ในทันทีอย่ารอช้า แต่หากตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกให้มีความสุขตามที่หวังไว้อย่างไร ไม่ต้องเป็นกังวลเลย เพราะเรามี 8 เทคนิคง่าย ๆ มาบอกต่อ รับรองว่าลูกจะเติบโตเป็นเด็กที่น่ารัก มีความสุข คนรอบข้างหลงรัก

8 เทคนิคเลี้ยงลูกให้มีความสุขแบบง่าย ๆ

ความสุขถือเป็นอีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ความฉลาดด้าน IQ หรือคุณค่าทางอารมณ์ การเข้าใจผู้อื่นด้าน EQ ดังนั้น คุณพ่อจึงควรให้ความสำคัญเพื่อการเติบโตที่สมบูรณ์ โดย 8 เทคนิคที่เราให้รวบรวมมาให้นี้บอกเลยว่าทำได้ง่าย ๆ และคุณพ่อสามารถเอาไปใช้ทันที

1. ทำตนเองให้พบเจอความสุขอยู่เสมอ

ก่อนจะไปเลี้ยงลูกให้มีความสุขแน่นอนว่าตัวเราเองนี่แหละที่ต้องมีความสุขก่อน โดยพื้นฐานแล้วเราสามารถสร้างความสุขได้เอง อย่าง คุณพ่อคุณแม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีใจรักโอบอ้อมอารี รับรู้และสัมผัสได้ เพราะความสุขเป็นตัวแปรที่จะส่งเสริมให้เด็กโตขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด เราเองก็พร้อมสอนลูกเรื่องอื่น ๆ ได้ต่อไป

2. เป็นแบบอย่างให้ลูกเห็นอยู่บ่อย ๆ

ด้วยวัยเด็กนั้นจะมีคุณพ่อเป็นแบบอย่าง ซึ่งการเลี้ยงลูกให้มีความสุขที่ดีที่สุด คือการที่เราเป็นแบบอย่างเองเลย ทำให้ลูกเห็นอยู่เสมอ เพราะจะได้เกิดการซึมซับด้านพฤติกรรมที่คุณพ่อทำทั้งหมดแบบอัตโนมัติ ทั้งคำพูด การแสดงอารมณ์ หรือแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ถ้าคุณพ่อมีความเครียดบ่อย ไม่ยิ้ม ก้าวร้าวลูกก็จะรับรู้และทำตามได้ ดังนั้น จงทำตนให้มีแต่ความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส ควบคุมอารมณ์ให้ดีอยู่เสมอแล้วจะดีต่อลูกเอง

3. คอยส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ

ความสุขของลูกเราต้องให้ความสำคัญ ถ้าลูกชอบใช้เวลาว่างไปกับการทำกิจกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ การจินตนาการต่าง ๆ เราก็ควรส่งเสริมอย่างที่สุด ไม่ว่าจะ การวาดรูป การใช้สี การตกแต่งอาหาร ตกแต่งสวน หรือแม้แต่การต่อเลโก้เล่น เนื่องจากลูกต้องการการตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือสถานการณ์ที่แปลกใหม่อยู่เสมอ ได้เรียนรู้มากได้มีความสุขมาก พัฒนาด้านสมอง สติปัญหา พฤติกรรมให้สามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้น

4. ให้อิสระ ให้โอกาสการตัดสินใจด้วยตนเอง

การที่เราเข้มงวดกวดขันเป็นเรื่องที่ดี แต่จะมีมากไปหน่อยก็คงจะไปทำลายความสุขของลูกได้ เราไม่ควรเข้มงวดหรือบังคับให้ลูกต้องทำอย่างนั้น ให้ลูกเป็นทำอย่างนี้ ลองให้ลูกได้คิดแล้วทำตามที่ตนเองต้องการบ้าง ให้ลูกกล้าตัดสินใจด้วยตนเองอย่างที่สุด เชื่อในข้อมูลที่ได้รับมา เปิดโอกาสให้ลูกได้ทำสิ่งที่ต้องการ แต่ก็อย่าปล่อยจนเกินไปควรอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยด้วย หรืออย่างที่บอกคือทางสายกลางดีที่สุด ถือเป็นการเลี้ยงลูกให้มีความสุขตรงจุด

5. สอนให้คิดและทำในแง่บวกเข้าไว้

Sponsored

การมองโลกในแง่บวกถือเป็นการเลี้ยงลูกให้มีความสุขอีกวิธี และถือว่าเข้าใกล้หลักแห่งความสุขมากที่สุด เพราะการที่เด็กมองโลกในแง่ดีจะทำให้ไม่มีเรื่องเครียดเก็บมาคิดอยู่บ่อย ๆ สุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี จัดการกับทุกความกังวลได้อย่างที่สุด  ช่วยให้สามารถปรับตัวรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแบบกะทันหันได้ดี ไม่ใช่มองแต่ด้านลบ ไม่อย่างนั้นพัฒนาการทางด้านอารมณ์จะไม่สามารถต่อยอดจนประสบความสำเร็จในอนาคตได้

6. ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผลและหลักการ

ความสุขของลูกจะเกิดขึ้นมาได้หากรู้จักการคิดอย่างมีเหตุผลและหลักการ กระตุ้นให้คิดเป็นระบบมีการวางแผนต่อวันอย่างดีที่สุด รวมถึงต้องสิ่งอย่างต้องมีเหตุผลควบคู่ไปด้วย ทำให้ลูกได้มีการทบทวนถึงสิ่งที่ตนเองทำว่าเป็นอย่างไร จนเกิดความรอบคอบ ยิ่งเราส่งเสริมและฝึกในเป็นประจำจนลูกเกิดความคุ้นเคยช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีเหตุผล มีหลักการ เติบโตอย่างสมบูรณ์

7. อย่าลืมสร้างความภาคภูมิใจให้ลูกมีต่อตนเอง

ความภาคภูมิใจจะทำให้รู้สึกว่าตนเองทำได้ เก่ง เป็นที่ยอมรับ ตามหลักจิตวิทยายิ่งมีคำชม มีรางวัลที่เหมาะสมช่วยให้เกิดความสุขขึ้นมาได้ ลูกจะอยากทำต่อไปเกิดเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องคุ้นชินไปในที่สุด ทั้งการสร้างความภาคภูมิใจให้ลูกยังทำให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น แบบนี้ต้องหมั่นสร้างบ่อย ๆ แล้ว

8. สร้างความสัมพันธ์ให้คนรอบข้าง และเพื่อน ๆ อย่างดีที่สุด

สุดท้ายของการเลี้ยงลูกให้มีความสุขก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะ คนรอบข้าง หรือเพื่อน ๆ ซึ่งการเข้าสังคมถือว่าเป็นปัจจัยในการใช้ชีวิต ให้รู้จักการมีส่วนร่วม การเกรงใจกันและกัน ระเบียบวินัย ควบคุมอารมณ์ การแบ่งปัน พร้อมพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์ ช่วยให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าทั้งหมดนี้เป็นทักษะพื้นฐานทางการใช้ชีวิตจะเห็นได้เลยว่าการเลี้ยงลูกให้มีความสุขย่อมทำให้สุขภาพจิต สุขภาพกายเป็นไปในทิศทางที่ดี เพราะไม่มีสิ่งเร้ามารบกวน สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ ดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จ ดังนั้น หากคุณพ่ออยากให้ลูกมีแนวทางชีวิตในทิศทางที่ดีควรนำทั้ง 8 วิธีไปปรับใช้ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ เช่น สติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ หรือการทำกิจกรรม อย่างกีฬา ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ เชื่อว่าผลลัพธ์มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากใครลองนำไปทำตามแล้วได้ผล หรือเห็นผลอย่างไร อยากเล่าสู่กันฟังก็ได้ เรายินดีเป็นอย่างมาก

ติดตาม Papa Expert ได้ที่
Website - papaexpert.com
Blockdit - blockdit.com/papaexpert
Facebook - facebook.com/daipa.papa
Instagram - instagram.com/daipa_papa/