พัฒนาการเด็ก 7 ขวบ และวิธีกระตุ้นพัฒนาการลูกให้สมวัยมากขึ้น

4494 views

1 min read

เวลาผ่านไปเผลอแปบเดียวลูกน้อยในวันวานก็เติบโตขึ้นจน 7 ขวบแล้ว วัยนี้คุณพ่อไม่ต้องปวดหัวกับความซนอีกแล้ว เพราะวัยนี้เป็นวัยที่พูดรู้เรื่องรับฟังคำสั่งของผู้ใหญ่ได้ดี โดยจะมีทักษะที่เก่งขึ้น อย่างเช่น ทางด้านการเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นเตะฟุตบอล กระโดดเชือก การทำกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนๆ วัยนี้ลูกสามารถดูแลตัวเองได้ทั้งในเรื่องของการอาบน้ำแปรงฟันทานอาหารและการเรียนรู้สิ่งต่างๆ พัฒนาการเด็ก 7 ขวบ ถือเป็นวัยที่เรียนรู้สิ่งรอบตัวได้ดีสามารถแสดงออกทั้งการกระทำและทางคำพูดได้ชัดเจนขึ้น

พัฒนาการเด็ก 7 ขวบ เป็นอย่างไร

เด็กที่อยู่ในช่วงวัย 7 ขวบถือเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการทางด้านต่างๆ เริ่มสมบูรณ์แบบแล้ว เพราะเป็นวัยที่เปลี่ยนจากวัยเด็กมาเป็นช่วงวัยที่มีความคิดที่เติบโตขึ้น เด็กในวัยนี้จะสามารถตอบโต้คำสั่งหรือมีการแสดงออกมาอย่างชัดเจนมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ได้ดีและนี่คือ พัฒนาการเด็ก 7 ขวบ ที่คุณพ่อจะสังเกตเห็นได้

1.พัฒนาการทางด้านร่างกาย

 • วัยนี้จะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เร็วมาก โดยจะมีน้ำหนักเฉลี่ย 3 กิโลกรัมต่อปี
 • กล้ามเนื้อจะเริ่มมีมวลและน้ำหนัก
 • จะเริ่มบ้าพลัง
 • สามารถแสดงทักษะทางกายภาพออกมาได้หลากหลาย
 • มีสายตา 20/20
 • เข้าใจกฎและกติกาต่างๆ ได้มากขึ้น

2.พัฒนาการทางด้านสติปัญญา

 • พัฒนาการเด็ก 7 ขวบ สามารถบอกชื่อจริงนามสกุลและอายุของตัวเองได้
 • สามารถนับจำนวนของสิ่งของต่างๆ ได้ดี
 • สามารถอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถบอกเวลาได้
 • แสดงออกทางด้านคำพูดและการกระทำได้ดี
 • เข้าใจความสัมพันธ์และเหตุและผลได้อย่างดี

3.พัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคม

 • เข้ากับเพื่อนๆ ได้ดีเรียนรู้ที่จะแบ่งปัน
 • ให้ความสำคัญจากการยอมรับจากเพื่อน
 • ให้ความสนใจมิตรภาพและการทำงานเป็นทีม
 • ต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากเพื่อน
 • รู้จักเจรจาและต่อรองมากกว่าที่จะเอาแต่ใจ
 • รู้จักเปรียบเทียบตัวเองและคนรอบข้าง
 • โหยหาความสำเร็จมากขึ้น

4.พัฒนาการทางด้านภาษาและการสื่อสาร

 • พัฒนาการเด็ก ในวัยนี้ลูกจะสามารถทำตามคำสั่งได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
 • มีความเข้าใจในมุขตลกๆ มากขึ้น
 • มีความเจริญเติบโตทางด้านความคิดมากขึ้น
 • เริ่มอ่านหนังสือที่เหมาะกับช่วงวัย
 • รู้จักจำแนก ซ้าย ขวา กลาวัน และกลางคืน
 • สามารถบอกเวลาได้
 • รู้จักความหมายของคำ ว่ามีมากกว่าหนึ่งความหมาย
 • สลับตัวอักษรเป็นคำได้

คุณพ่อจะกระตุ้นพัฒนาการลูก ได้ด้วยวิธีไหน

วัย 7 ขวบเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กมากพอสมควร จากความคิดแบบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวานวัยนี้จะเริ่มมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้น บางครั้งมีความคิดอย่างเด็กๆ บางครั้งก็มีเหตุผลมากขึ้นสลับไปมา วัยนี้เป็นช่วงวัยที่มีอุดมคติและจินตนาการมากขึ้น คุณพ่อควรส่งเสริมพัฒนาการของลูกวัยนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพราะถ้าเขาได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการอย่างถูกต้องและเหมาะสมก็จะเติบโตมาเป็นเด็กฉลาดและแข็งแรง โดยคุณพ่อสามารถกระตุ้น พัฒนาการเด็ก 7 ขวบได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1.กระตุ้นพัฒนาการของลูกทางด้านร่างกาย

Sponsored
 • พัฒนาการเด็ก คุณพ่อควรให้ลูกได้รับอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพราะอาหารจะทำให้การเจริญเติบโตส่วนสูงและน้ำหนักของลูกอยู่ในเกณฑ์
 • คุณพ่อควรส่งเสริมให้ลูกทำกิจกรรมต่างๆ ที่ลูกชอบ
 • กระตุ้นให้ลูกได้ออกไปเล่นข้างนอก
 • ส่งเสริมให้ลูกได้ออกำลังกายในแบบที่ลูกชอบ
 • ชวนลูกเล่นกีฬาที่ลูกชอบ จะได้มีเวลาร่วมกัน
 • พูดคุยกับลูกให้ลูกรู้จักวิธีขอความช่วยเหลือ

2.กระตุ้นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของลูก

 • คุณพ่อควรแสดงความรักต่อลูกบ่อยๆ เพราะการที่ลูกได้รับความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่จะทำให้มีความอบอุ่นส่งผลต่อสติปัญญาของลูกด้วย
 • จัดหาเวลาให้ลูกได้มีเวลาเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว
 • ส่งเสริมให้ลูกมีความรับผิดชอบในการเรียนของตน
 • ส่งเสริมการเรียนรู้โดยพาลูกทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสมตามความสามารถ
 • ให้การตอบสนองในเชิงบวกเมื่อลูกทำกิจกรรมได้ดี
 • ให้ลูกมีส่วนร่วมในการทำงานบ้าน อย่างเช่นการเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบ การจัดโต๊ะอาหาร
 • ควรมีการสื่อสารกับพ่อแม่และคนในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ

3.กระตุ้นพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคม

 • พัฒนาการเด็ก วัยนี้คุณพ่อควรปล่อยให้ลูกได้ตัดสินใจเลือกเกี่ยวกับกีฬาและกิจกรรมที่ลูกชอบ
 • สอนให้ลูกรู้จักภัยจากไฟ
 • ส่งเสริมให้ลูกเรียนว่ายน้ำ
 • กระตุ้นให้ลูกรู้จักผลลัพธ์ในการกระทำ
 • จำกัดชั่วโมงในการดูทีวี เล่นโทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์
 • ตรวจสอบการนอนพักผ่อนของลูก พร้อมกับการใช้เวลากับครอบครัว
 • ช่วยให้ลูกปรับปรุงในสิ่งที่ผิดพลาด

4.กระตุ้นในเรื่องภาษาและการสื่อสาร

 • คุณพ่อควรสนับสนุนให้ลูกรู้จักการอ่านมากขึ้น
 • มีส่วนร่วมในการทำการบ้านของลูก ในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น
 • พัฒนาการเด็ก 7 ขวบ คุณพ่อสามารถส่งเสริมพัฒนาให้ลูกมีสมาธิและจดจ่อกับความสนใจ
 • พูดคุยกับลูกในเรื่องสัตว์เลี้ยงหรือจะเป็นกีฬาที่ลูกชอบ จะทำให้ลูกถูกกระตุ้นให้ฟัง และตั้งคำถาม

พัฒนาการของของเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในวัย 7 ขวบคุณพ่อควรมีกิจกรรมต่างๆ กระตุ้นพัฒนาการของลูกอย่างเหมาะสม เพราะ พัฒนาการเด็ก 7 ขวบ เป็นช่วงที่ลูกพอรู้เรื่องที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ได้ดีแล้ว การกระตุ้นพัฒนาการลูกในช่วงวัยนี้จึงสำคัญมาก อย่างไรก็ตามคุณพ่ออย่าลืมเสริมด้วยสารอาหารให้ครบถ้วนเพื่อลูกจะได้เติบโตแข็งแรงสมวัย

ติดตาม Papa Expert ได้ที่
Website - papaexpert.com
Blockdit - blockdit.com/papaexpert
Facebook - facebook.com/daipa.papa
Instagram - instagram.com/daipa_papa/