5 วิธี สอนลูกให้รู้จักการมีน้ำใจ ต่อเพื่อนๆ และคนอื่น

327 views

1 min read

โลกยิ่งเจริญมากเท่าใด สิ่งหนึ่งที่เหมือนจะลดลงไปนั่นก็คือน้ำใจจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ยิ่งทุกวันนี้สังคมมีการแข่งขันมากขึ้น น้ำใจยิ่งหาจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้น้อยลง การสอนให้ลูกเป็นคนมีน้ำใจควรปลูกฝังให้เขาตั้งแต่วัยเด็ก เพราะการสอนตั้งแต่วัยเด็กจะสามารถปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้ลูกได้ หากทุกคนในสังคมมีน้ำใจต่อกันมากขึ้น สังคมจะได้น่าอยู่ การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันจะทำให้สังคมนี้มีความน่าอยู่มากขึ้น

การมีน้ำใจ ควรปลูกฝังให้ลูกวัยเรียน

การที่คุณพ่อคุณแม่สอนให้ลูกเป็นเด็กมีน้ำใจ ไม่ได้หมายความว่าลูกจะต้องเป็นเด็กหัวอ่อนทำให้ถูกคนอื่นเอารัดเอาเปรียบ เพียงแต่สอนให้ลูกรู้จักแบ่งปันรู้จัก การมีน้ำใจ ต่อเพื่อนๆ โดยการสอนให้ลูกมีน้ำใจคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสอนเขาด้วยว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ โดยอาจต้องยกตัวอย่างและผลลัพธ์ที่อาจตามมาด้วยว่าจะเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนพวกเขาก็จะรู้สึกดีเพื่อนก็จะมีน้ำใจช่วยเหลือหนูคืน แต่ถ้าหนูเป็นคนไม่มีน้ำใจเวลามีภัยก็จะไม่มีใครมาช่วยเหลือหนูได้ โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถสอนให้ลูกตั้งแต่วัยเรียน เพราะสังคมวัยเรียนคือสังคมที่ลูกต้องออกไปใช้ชีวิตอยู่ภายในโรงเรียน ใช้ชีวิตกับเพื่อนฝูง การที่ลูกเป็นคนดีมีน้ำใจรู้จัก การแบ่งปัน จะทำให้เป็นที่รักของเพื่อนๆ และใช้ชีวิตกับเพื่อนๆ ในสังคมโดยไม่มีปัญหา

5 วิธีสอนลูกให้มีน้ำใจ ต่อเพื่อนและคนอื่นๆ

พ่อแม่หลายคนก็อยากให้ลูกของตัวเองเป็นคนดีมีน้ำใจด้วยกันทั้งนั้น แต่การเป็นคนดีมีน้ำใจไม่ได้เกิดขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเสมอ การอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ การสอนลูกเป็นคนดีมีน้ำใจ วันนี้เราจะมาพูดถึง 5 วิธีสอนลูกอย่างไรให้เป็นคนดีมีนำใจจะมีวิธีไหนบ้างมาดูกันดีกว่า

1.เป็นตัวอย่างที่ดีในการมีน้ำใจ

หากพ่อแม่ต้องการสอนให้ลูกเป็นคนมีน้ำใจต่อเพื่อนๆ และบุคคลอื่น ถ้าหากพ่อแม่ทั้งคู่ยังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ลูกๆ ได้เห็น ก็อย่าคาดหวังว่าลูกๆ จะปฏิบัติตามความต้องการของพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์และ การมีน้ำใจ ก็ตาม เพราะพฤติกรรมของคุณทั้งคู่เป็นสิ่งที่เด็กๆ นั้นเข้าใจว่าสามารถทำได้และก็ทำตามอย่างที่ไม่มีเงื่อนไข หากพ่อแม่ต้องการที่จะให้ลูกๆ เป็นคนมีน้ำใจ พ่อแม่ก็ต้องแสดงให้ลูกๆ ได้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีว่าแบบใดที่เขาเรียกกันว่า การมีน้ำใจ

2.สอนให้รู้จักมีน้ำใจกับคนในครอบครัวก่อน

พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกเป็นคนมีน้ำใจตั้งแต่วัยเด็กโดยการเริ่มจาก การมีน้ำใจ กับคนในครอบครัวเดียวกันก่อน โดยฝึกให้ลูกรู้จักแบ่งปันของเล่น หรือของกินให้กับพี่น้อง คุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในบ้านก่อน หรือจะให้ลูกลองหัดป้อนข้าวน้องในกรณีพ่อแม่มีลูกหลายคน การสอนให้รู้จักแบ่งปันความมีน้ำใจกับคนในครอบครัวก่อนลูกจะค่อยๆ ซึมซับใน การแบ่งปัน และมีน้ำใจ หรือการที่พ่อแม่ตักอาหารให้กับเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงให้ลูกเห็นเขาก็จะซึมซับความมีน้ำใจ การรู้จักแบ่งปัน ตั้งแต่วัยเด็กเติบโตมาก็จะไม่เป็นคนหวงของรู้จักแบ่ง

3.สอนให้รู้ว่าการปันน้ำใจก็ทำให้มีความสุขได้เช่นกัน

Sponsored

สอนให้ลูกได้รู้ว่าความสุขไม่ใช่แค่การได้รับของที่ถูกใจมาจากคนอื่นเท่านั้น แต่ การมีน้ำใจ แบ่งปันของให้คนอื่นก็ทำให้ใจของเราเป็นสุขได้เช่นกัน เพราะการให้ทำให้สุข เช่น หากลูกมีเสื้อผ้า รองเท้า และของเล่นที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ให้นำไปบริจาคให้โครงการต่างๆ หรือคนที่เขาต้องการ คนที่เขาขาดแคลน การทำเช่นนี้จะทำให้ลูกรู้จัก การแบ่งปัน ทำให้ลูกเป็นคนมีความเห็นอกเห็นใจนึกถึงใจของคนอื่นมากขึ้น

4.หาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยง

การหาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงไว้ไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมว จะทำให้ลูกมีความรับผิดชอบมากขึ้น และการวิจัยยังพบว่าการเลี้ยงสัตว์จะทำให้จิตใจของมนุษย์อ่อนโยนลง หากคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องการเลี้ยงหมากับแมวก็ให้หาสัตว์อย่างอื่นมาเลี้ยงอย่างเช่น กระต่าย หนูแฮมเตอร์ ปลา อย่างนี้เป็นต้น การที่ลูกมีสัตว์เลี้ยงจะทำให้ลูกมีความรับผิดชอบมากขึ้น และยังมีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้นทำให้นึกถึงใจของผู้อื่นอย่างแน่นอน

5.โลกสวยด้วยน้ำใจ

สอนให้ลูกได้รู้ว่าข้าวของราคาเท่าไหร่ไม่สำคัญสำคัญที่น้ำใจที่คิดจะให้มากกว่า พ่อแม่จะช่วยลูกได้มากหากสอนให้ลูกรู้จักตระหนักว่า ถึงแม้ว่าจะมีกำลังเงินที่น้อยก็สามารถทำบุญได้เท่าเทียมกับผู้ใหญ่ เพราะ การมีน้ำใจ ไม่ได้อยู่ที่วัยหรือชื่อเสียงเงินทอง แต่อยู่ที่คุณภาพทางจิตใจของผู้ให้ต่างหาก สอนให้ลูกรู้จักมีน้ำใจรู้จักการช่วยเหลืองานบ้านงานเรือน หรือหางานที่โรงเรียน ช่วยเก็บขยะหรือช่วยถือของให้กับคนแก่

การมีน้ำใจ รู้จักแบ่งปันเป็นสิ่งสำคัญมากที่พ่อแม่ควรสอนให้ลูก เพราะลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นแบบไหน ก็ขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่เลี้ยงเขามาอย่างไร หากอยากให้ลูกเติบโตมาเป็นคนดีมีน้ำใจ พ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูสั่งสอนเขามาเป็นคนมีน้ำใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก เพราะเด็กก็เหมือนผ้าขาวที่ผู้ใหญ่จะวาดหรือแต่งเติมสีใดลงไปก็จะได้สีอย่างนั้น

ติดตาม Papa Expert ได้ที่
Website - papaexpert.com
Blockdit - blockdit.com/papaexpert
Facebook - facebook.com/daipa.papa
Instagram - instagram.com/daipa_papa/