เช็คด่วน! ลดหย่อนภาษี 2564 มีรายการใดลดหย่อนได้บ้าง

8 views

1 min read

สำหรับใครที่มีเงินได้และต้องเสียภาษี มาดูกันสิว่าการลดหย่อนภาษี 2564 มีรายการอะไรบ้าง และคุณสามารถลดหย่อนได้บ้างหรือไม่ จะได้ลดภาระการจ่ายภาษีไปได้ไม่มากก็น้อยนั่นเอง ซึ่งเราก็รวบรวมข้อมูลมาให้คุณได้รู้กันแล้ว ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรที่สามารถลดหย่อนภาษีได้บ้าง

ลดหย่อนภาษี 2564 คืออะไร

คือการยื่นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ซึ่งถือเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความละเอียดและรอบคอบมาก ซึ่งหากลืมรายการลดหย่อนภาษีไปแม้แต่รายการเดียว นั่นเท่ากับว่าบุคคลนั้นจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นทุกคนก่อนจะจ่ายภาษีเงินได้จำเป็นต้องเช็ครายการลดหย่อนภาษีพื้นฐานให้อย่างละเอียดเสียก่อน เพื่อที่จะสามารถลดหย่อนภาษี 2564 ได้อย่างถูกต้องและไม่มีรายการลดหย่อนภาษีตัวไหนตกหล่นนั่นเอง

รายการลดหย่อนภาษี มีอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่มีรายได้ และมนุษย์เงินเดือน สามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะสามารถลดหย่อนอะไรได้บ้างนั้นเรามาดูกันดีกว่า

1. ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัว และครอบครัว

 • สามารถลดหย่อนภาษี 2564 ส่วนตัวได้วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท
 • สำหรับคู่สมรสลดหย่อนได้ไม่เกินวงเงิน 60,000 บาท สำหรับผู้ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่มีเงินได้ หรือว่ามีรายได้แต่เลือกคำนวณภาษีพร้อมกัน
 • กรณีฝากครรภ์ และ คลอดบุตร สามารถลดหย่อนได้ไม่เกินวงเงิน 60,000 บาทต่อปี และยังสามารถลดหย่อนได้ในกรณีภรรยาไม่มีเงินได้อีกด้วย
 • ลดหย่อนบุตรคนแรกได้วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท และสำหรับบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไปสามารถลดหย่อนเพิ่มอีก 30,000 บาท ทั้งนี้จะต้องเป็นบุตรโดยชอบธรรมตามกฎหมาย สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัด และถ้ามีบุตรบุญธรรมตามกฎหมายสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คน นับเฉพาะบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่
 • สามารถลดหย่อนบิดามารดา สำหรับเลี้ยงดูพ่อแม่ และพ่อแม่คู่สมรสที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปให้ได้คนละ 30,000 บาท ไม่เกิน 4 คน โดยสิทธิลดหย่อนบิดามารดาใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องเป็นคนระบุลายมือและชื่อลงในหนังสือรับรองด้วยว่าลูกคนไหนจะเป็นคนเลี้ยงดู
 • ลดหย่อน ค่าอุปการะคนพิการ หรือทุพพลภาพได้วงเงินไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน แต่ผู้พิการจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และจะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการด้วย พร้อมกับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้อุปการะจริง

2. ค่าลดหย่อนอสังหาริมทรัพย์

 • ลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ที่เป็นที่อยู่อาศัย สามารถลดหย่อนได้ไม่เกินวงเงิน 100,000 บาท
 • สำหรับบุคคลที่ซื้อบ้านหลังแรกใน พ.ศ 2558 สามารถลดหย่อนได้ 20% ของราคาบ้าน โดยนำไปลดหย่อนภาษี 2564 ได้ 5 ปี ซึ่งเฉลี่ยได้ 4% แต่ที่อยู่อาศัยนั้นราคาจะต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • สำหรับบุคคลใดที่ซื้อบ้านหลังแรกใน พ.ศ. 2562 สามารถลดหย่อนได้ไม่เกินวงเงิน 200,000 บาท แต่ที่อยู่อาศัยนั้นจะต้องไม่เกินราคา 5,000,000 บาท

3. ค่าลดหย่อนกลุ่มประกัน เงินออม และการลงทุน

 • ประกันสังคมสามารถลดหย่อนภาษี 2564 ได้ตามจริงไม่เกินวงเงิน 9,000 บาท ต่อปี
 • สำหรับเบี้ยประกันชีวิต สามารถหักได้ไม่เกินวงเงิน 100,000 บาทต่อปี
 • สำหรับประกันสุขภาพ สามารถลดหย่อนได้ไม่เกินวงเงิน 15,000 บาท กรณีทำประกันสุขภาพพ่วงกับประกันชีวิตซึ่งต้องไม่ เกินวงเงิน 100,000 บาทต่อปี
 • สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดา สามารถหักได้ไม่เกินวงเงิน 15,000 บาทต่อปี
 • สำหรับเบี้ยประกันชีวิตคู่สมรส  สามารถหักได้ไม่เกินวงเงิน 10,000 บาทต่อปี กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้
 • สำหรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ และไม่เกิน 490,000 บาทจะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเอาไปคำนวณภาษี
 • สำหรับเงินสะสมกองทุน กบข. และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี หรือไม่เกิน 500,000 บาท
 • สำหรับเงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้ตามที่จ่ายจริงไม่เกินจำนวน 13,200 บาท
 • สำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 500,000 บาท
 • สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หักภาษีได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 500,000 บาท
 • สำหรับเบี้ยประกันชีวิตบำนาญ ไม่เกิน 15% ของเงินได้ และต้องไม่เกิน 200,000 บาท โดยเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และ RMF จะต้องไม่เกิน 500,000 บาทสำหรับกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) สิทธิลดหย่อนภาษี 2564 ได้สูงสุด 200,000 บาท

4. ค่าลดหย่อนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

 • กลุ่มสินค้าการศึกษาและกีฬา หักลดหย่อนภาษี 2564 ไม่เกินวงเงิน 15,000 บาท
 • กลุ่มสินค้าหนังสือ สามารถลดหย่อนได้ไม่เกินวงเงิน15,000 บาท
 • สินค้ากลุ่มช้อปช่วยชาติ สินค้า OTOP สามารถลดหย่อนได้ไม่เกินวงเงิน 15,000 บาท
 • สำหรับกลุ่มการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองหลัก สามารถลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาท
 • สำหรับกลุ่มท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองรอง สามารถลดหย่อนภาษีได้ 20,000 บาท
 • สำหรับค่าเสียหายจากพายุ ค่าซ่อมบ้านไม่เกินวงเงิน 100,000 บาท และค่าซ่อมรถไม่เกินวงเงิน 30,000

5. ค่าลดหย่อนกลุ่มเงินบริจาค

 • เงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการศึกษาการกีฬา และเงินบริจาค เพื่อประโยชน์สาธารณะ สามารถหักลดหย่อนภาษี 2564 ได้ สองเท่า แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษี
 • สำหรับเงินบริจาคเพื่อสถานพยาบาลของรัฐ สามารถหักลดหย่อนภาษีได้สองเท่า แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินวงเงิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนภาษี
 • เงินบริจาคทั่วไป สามารถหักได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน และเงินบริจาค 2 กลุ่มแรกข้างต้นสำหรับเงินบริจาคให้พรรคการเมือง สามารถหักได้สูงสุดไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท

และนี่คือรายละเอียดสำหรับบุคคลที่สามารถยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ที่เราได้นำมาฝากในวันนี้ สำหรับบุคคลใดที่อยู่ในเกณฑ์ของข้อใดข้อหนึ่งก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีบุคคลได้  เพื่อที่จะสามารถได้รับเงินลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย

Sponsored

ติดตาม Papa Expert ได้ที่
Website - papaexpert.com
Blockdit - blockdit.com/papaexpert
Facebook - facebook.com/daipa.papa
Instagram - instagram.com/daipa_papa/