สิทธิ UCEP คืออะไร มีเงื่อนไขและเรื่องไหนต้องรู้บ้าง

11 views

1 min read

เมื่อพูดถึงสิทธิการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว คงไม่อาจมองข้ามสิทธิ UCEP ไปได้ กระนั้นพอได้ยินชื่อสิทธินี้ขึ้นอาจทำเอาหลาย ๆ คนเกิดความสงสัย และอยากรู้ว่าคืออะไร มีเงื่อนไขและเรื่องไหนต้องรู้บ้าง?? เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างที่สุด เราจึงได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาบอกต่ออย่างเจาะลึก ใครใคร่อยากรู้แล้วก็ตามมาทางนี้ด่วน

สิทธิ UCEP อยากรู้คืออะไร??

สิทธิ UCEP หรืออีกชื่อ Universal Coverage for Emergency Patients ถามว่าคืออะไร?? UCEP คือสิทธิการรักษาของบุคคลทั่วไปตามนโยบายของภาพรัฐที่คุ้มครองเมื่อผู้ป่วยอยู่ในสภาวะฉุกเฉินวิกฤตที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยด่วน และจะเป็นโรงพยาบาลไหนในประเทศไทยได้หมดเลย จะเป็นโรงพยาบาลภาครัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน ขอเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จนกว่าจะพ้นวิกฤต และสามารถเคลื่อนย้ายไปรักษาตัวต่อไปอย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการสนับสนุนสิทธิ UCEP และจัดทำระบบข้อมูล + การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับประชาชนทุกคนที่อยู่ในระบบสำนักงานได้มีสิทธิรักษาตามต้องการ

หากใครสงสัยต่อไปอีกว่าใครได้รับสิทธิ์บ้าง ก็จะต้องเป็นผู้ป่วยที่วิกฤตพร้อมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพื้นที่ใกล้ที่สุด รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนนอกคู่สัญญากับกองทุนที่ผู้ป่วยมีสิทธิ์ใช้งานอยู่ ไม่ใช่โรงพยาบาลที่เข้าอยู่ในระบบสำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกรมบัญชีกลาง

มีเงื่อนไข และเรื่องไหนต้องรู้บ้าง

1. เงื่อนไขการเข้ารับการรักษา

ต้องบอกก่อนว่าเคยมีกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหลายครั้ง แล้วมีคนเจ็บ หรือคนใกล้ตัวกลัวว่าเมื่อไปโรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่ตามสิทธิ์แล้วจะต้องมาเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สิทธิ UCEP ก็จะช่วยเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับเงื่อนไขของผู้ที่สามารถเข้ารับตามสิทธินั้นจะต้องเข้าข่ายอาการ ดังต่อไปนี้

 • ระบบหายใจมีความผิดปกติ เกิดภาวะวิกฤต ไม่ว่าจะเป็น หายใจแล้วมีเสียงดังผิดปกติ, หายใจเร็ว และลึก, กายใจแบบติดขัด ไม่สามารถหายใจได้แบบปกติ, มีอาการสำลัก อุดตันทางเดินหายใจ และมีอาการเขียวคล้ำ หรือพูดได้แค่สั้น ๆ หรือร้องไม่ออก ไม่สามารถออกเสียงใด ๆ ได้
 • หัวใจหยุดเต้น ไม่หายใจ ไม่มีการตอบสนองต่อการกระตุ้น การเรียก หรือต้องได้รับการกู้ชีพแบบทันที
 • ระบบไหลเวียนเลือกเข้าขั้นวิกฤติ เป็นอย่างน้อย 2 ข้อต่อไปนี้ คือ มีเหงื่อไหลออกมาท่วมตัว, ตัวเย็น ตัวซีด หรือมีอาการหมดสติชั่ววูบ หรือวูบทุกครั้งที่ยืน หรือเมื่อลุกขึ้น
 • การรับรู้ต่าง ๆ สติต่าง ๆ เปลี่ยนไป การบอกสถานที่ บอกเวลา หรือสิ่งที่คุ้นเคยผิดแบบเฉียบพลันทันด่วน
 • อวัยวะฉีกขาด เกิดภาวะเสียเลือดมาก ทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงเข้าขั้นพิการ หรือทุพพลภาพได้
 • อาการอื่น ๆ ที่มีภาวะเสี่ยงต่อชีวิตขั้นวิกฤต เช่น แขนขาอ่อนแรงทันทีทันใด เจ็บหน้าอกแบบรุนแรง หรือชักเกร็ง

2. การรักษา UCEP ทำได้ฟรีภายใน 72 ชม. เท่านั้นใช่ไหม?

ตามที่ได้บอกไปว่าUCEP คือ สิทธิในการเข้ารับการรักษาแบบฟรีกับทางโรงพยาบาลในประเทศไทยได้ทุกที่ แต่ต้องอยู่ในขั้นวิกฤตที่บอกไป ซึ่งจะต้องเข้ารับการรักษาแบบฟรีนี้ภายใน 72 ชม. เท่านั้น โดยจะนับจากทางสพฉ. รับผู้ป่วยเข้าระบบตามสิทธิ UCEP โดยที่ทาง สพฉ. จะดำเนินการแจ้งไปที่กองทุนเจ้าของสิทธิทราบโดยเร็ว เพื่อให้กองทุนที่เป็นเจ้าของสิทธิได้ดำเนินการประสานผ่านโรงพยาบาลต้นสังกัดนั้น ๆ ของผู้ป่วย แล้วรับย้ายสิทธิ์เข้าสู่ระบบให้เป็นปกติภายใน 72 ชม.

หลังจากรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแล้ว ผู้ป่วยก็จะได้ใช้สิทธิ UCEP ตามที่ตัวเองมีภายในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา ทั้งนี้ ขั้นตอนแรกที่ได้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลเอกชน ภายใน 72 ชม. หรือเมื่อผู้ช่วยได้พ้นวิกฤตไปแล้ว ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทาง สพฉ. จะเป็นผู้ดูแลเองทั้งหมดโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด ทั้งนี้ การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจะต้องเข้าเกณฑ์ที่กล่าวไปข้างต้นด้วย หรือทางแพทย์ที่รักษา และทาง lrC. ประเมินดูแล้วเข้าข่ายสามารถเบิกกับสิทธิได้

Sponsored

3. ขั้นตอนในการใช้สิทธิที่ควรรู้

 • เริ่มแรกเลยเราต้องพิจารณาตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของเราเลย ซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานที่ต้องทำ ถึงการรักษาพยาบาลที่มี ตรวจสอบสิทธิได้ ณ โรงพยาบาลทุกแห่ง หรือสายด่วน สปสช. 1330 หรือตามสำนักงานเขต
 • หลังจากที่รู้ว่าตนเองมีสิทธิที่ไหน กรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่มีในพื้นที่ต้องเอาที่ใกล้ที่สุด และเป็นโรงพยาบาลนอกคู่สัญญากับโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยมีสิทธิ จากนั้นก็ให้แจ้งทางโรงพยาบาลเลยว่าจะขอรับสิทธิ UCEP
 • ทางโรงพยาบาลก็จะรีบประเมินอาการผู้ป่วยโดยเร็วว่าเข้าข่ายตามหลักของสิทธิที่ว่านี้ไหม หากพบว่ามีปัญหาในการคัดแยกคุณสามารถแจ้งศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของ สพฉ. เพื่อขอคำปรึกษาได้เลยตลอด 24 ชม. ที่เบอร์ 0-2872-1669
 • หลังจากทำการประเมินผู้ป่วยเสร็จสิ้น เข้าข่ายตามสิทธิที่ว่าทั้งหมดก็จะแจ้งผลการประเมินให้ทราบกับทางผู้ป่วย หรือญาติผู้ป่วยทันที
 • การเข้ารับสิทธิจะสามารถเข้ารับตามบริการของระบบ UCEP ภายใน 72 ชม. ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือเมื่อพ้นวิกฤตไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากว่าใครที่เข้าประเมินอาการแล้วไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของสิทธิ UCEP ที่กำหนดไว้ ทางผู้ป่วยจะต้องรับผิดชอบด้านค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองทั้งหมด และหากต้องการรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลเดิม ก็ต้องทำเรื่องเข้ารับการรักษาต่อไป หรือจะย้ายไปทางโรงพยาบาลที่มีสิทธิอื่นก็ได้เช่นกัน

ติดตาม Papa Expert ได้ที่
Website - papaexpert.com
Blockdit - blockdit.com/papaexpert
Facebook - facebook.com/daipa.papa
Instagram - instagram.com/daipa_papa/

บทความน่ารู้อื่นๆ คลิกไปอ่านกันเลย

1.สาเหตุและวิธีแก้ปัญหาเมื่อ กระจกไฟฟ้ารถยนต์ไม่ทำงาน

2.เลือกสีไหนดี สีรถถูกโฉลกตามวันเกิด 2565 ใครจะออกรถใหม่อย่าพลาด